Alkalmazott Művészeti Intézet

AMI épülete


Több, mint huszonöt évvel ezelőtt indult el Sopronban a felsőfokú művészeti képzés, amelynek irányítója és szervezője az Alkalmazott Művészeti Intézet. Az oktatás módszertana a Bauhausban lefektetett elvek szerint szerveződik. Szűk csoportokban, a művészetre, mint képzési elvre támaszkodva, személyes tanár-diák diskurzusokon keresztül sajátítják el a hallgatók az építészet, a formatervezés és a grafika alapfogásait.

A képzés sajátossága, hogy formai-esztétikai programja egyfajta speciális műszaki műveltség kereteibe ágyazódik, szellemi környezetét pedig diszciplínák gazdag spektruma biztosítja. Az építészet, a formatervezés és a tervezőgrafika szakok felölelik a művészeti műfajok alapproblémáinak teljes körét. A téralkotás–tárgyalkotás–képalkotás hármassága oktatás-módszertani szempontból szélesen értelmezett alapozó képzést és a ráépülő mesterképzések és specializációk lehetőségét teremti meg.

 

Alkalmazott Művészeti Intézet
H-9400 Sopron, Deák tér 32.
ami@uni-sopron.hu


Dr. Lenkei Balázs DLA
intézetigazgató
lenkei.balazs@uni-sopron.hu
(+36 99) 518-901

Iván Krisztina
oktatási előadó
ivan.krisztina@uni-sopron.hu
(+36 99) 518-900