Alkalmazott Művészeti Intézet

Rólunk:

Több, mint huszonöt évvel ezelőtt indult el Sopronban a felsőfokú művészeti képzés, amelynek irányítója és szervezője az Alkalmazott Művészeti Intézet. Az oktatás módszertana a Bauhausban lefektetett elvek szerint szerveződik. Szűk csoportokban, a művészetre, mint képzési elvre támaszkodva, személyes tanár-diák diskurzusokon keresztül sajátítják el a hallgatók az építészet, a formatervezés és a grafika alapfogásait.

 

A képzés sajátossága, hogy formai-esztétikai programja egyfajta speciális műszaki műveltség kereteibe ágyazódik, szellemi környezetét pedig diszciplínák gazdag spektruma biztosítja.

 

Az építészet, a formatervezés és a tervezőgrafika szakok felölelik a művészeti műfajok alapproblémáinak teljes körét. A téralkotás–tárgyalkotás–képalkotás hármassága oktatás-módszertani szempontból szélesen értelmezett alapozó képzést és a ráépülő mesterképzések és specializációk lehetőségét teremti meg.

 

2020. januárjától az Alkalmazott Művészeti Intézetnek az egyetem P épülete ad otthont. Az Erzsébet-kertnél található épület, mint a campus legújabb tagja, modern és újépítésű hely, mely az előírásoknak megfelelően akadálymentesített, valamint akadálymentes mellékhelyiséggel is rendelkezik.

Elérhetőségeink:

Alkalmazott Művészeti Intézet

Soproni Egyetem, P épület

H-9400 Sopron, Cházár András tér 1. (Erzsébet-kert)
 ami@uni-sopron.hu