TERVEZŐGRAFIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: tervezőgrafika (Graphic Design)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség: tervezőgrafikus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése Graphic Designer

Képzési terület: művészet
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: gyakorlatorientált (60–70%)
 • a szakdolgozat készítéséhez és a portfólióhoz (diplomatervezési feladathoz) rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit.

Az alapképzési szak képzési célja:

A képzés célja tervezőgrafikusok képzése, akik a vizuális kultúrában való jártasságuk, humán, illetve technológiai ismereteik, valamint műveltségük birtokában képesek specializált tartalmak vizuális formában történő megjelenítésére, közvetítésére, sokszorosításra, illetve reprodukcióra (print, multimédia, online felület) alkalmas minőségű produktumok létrehozására. Elsajátítják a tervtől a kész grafikai munkáig a munkafolyamatokat (kép, tipográfia, hang, mozgás), a technikai kivitelezést, az intuíció és a tudatosság ötvözését a tervezésben. Felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra terjesztéséért, színvonalának emeléséért. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az alapképzés szakmai jellemzői:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • média- és vizuális stúdiumok 10–40 kredit;
 • média- és gyártástechnológiai ismeretek 10–40 kredit;
 • grafikai tervezési stúdiumok 30–60 kredit;
 • szakelmélet 10–30 kredit;
 • elméleti stúdiumok (média-, művészettörténet és- elmélet, filozófia, társadalomtudomány,
 • gazdasági és jogi ismeretek, kommunikációs és prezentációs ismeretek) 15–40 kredit;
 • kapcsolódó társszakmai ismeretek 10–20 kredit.

Idegennyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.